ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศนั้นจะคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง


สำหรับใครก็ตามที่กำลังวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศนั้นอาจจะกำลังสงสัยว่าเหตุใดเราจึงควรทำประกันอุบัติเหตุที่เป็นประเภทของประกันการเดินทางไปต่างประเทศไว้ด้วย โดยเฉพาะกับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกนั้นก็อาจจะสับสนมึนงงนิดหน่อยว่า ประกันอุบัติเหตุ ที่เราได้ทำไว้นั้นไม่คุ้มครองหรืออย่างไรกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเราขอบอกเลยว่าหากต้องเดินทางไปต่างประเทศนั้นควรที่จะทำประกันการเดินทางไว้เถอะ ซึ่งมันจะให้ความคุ้มครองมากกว่าประกันอุบัติเหตุที่เราทำกันอยู่ทั่วไปในประเทศ เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าหากเดินทางไปแล้วจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรบ้าง ฉะนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมจุดเด่นของความคุ้มครองในการทำประกันการเดินทางไปต่างประเทศมาฝากทุกคนกัน แต่ทว่าเราก็ต้องบอกไว้ด้วยเช่นกันว่าความคุ้มครองต่างๆ นั้นจะมากน้อยแต่ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่เราได้เลือกสมัครไว้ด้วยนั่นเอง
1.      แน่นอนว่าเรื่องแรกที่การทำประกันอุบัติเหตุนั้นจะชดเชยให้คือ การชดเขยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ ซึ่งกรมธรรม์แต่ละแบบที่เราสมัครนั้นก็จะมีวงเงินคุ้มครองอยู่ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ในเงื่อนไข
2.      ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) ก็ตามสำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับญาติเพื่อดูแลหรือร่วมเดินทางกลับภูมิลำเนาในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกภูมิลำเนา การส่งศพหรือกระดูกกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันการเดินทาง ที่เราได้ทำไว้ด้วยว่าคุ้มครองเท่าไหนอย่างไร
3.      ระหหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะจ่ายคาชดเชย โดยกรมธรรม์ประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองเงินสดรายวัน ในกรณีที่ต้องรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน(IPD) อีกด้วย
4.      จะให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันภัยนั้นจะชดใช้ในนามของผู้เอาประกันให้แก่บุคคลภายนอก หากมีการบาดเจ็บหรือมีทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงความรับผิดที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ
5.      ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าในโรงแรม สนามบิน หรือถูกชิงทรัพย์ ถ้าหากมีการแจ้งความและนำหลักฐานมายืนยันกรมธรรม์ ประกันการเดินทาง ประเภทนี้จะชดใช้ให้ตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้
6.      หากเกิดความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางมากๆ ทั้งๆ ที่ตัวเราเดินทางมาถึงแล้ว โดยอาจจะเป็นความผิดพลาดของสายการบินนั้นก็จะทำให้ผู้เดินทางเดือดร้อนในการหาซื้อเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น วิธีการขอชดเชยค่าเสียหายส่วนนี้ก็ให้เก็บใบเสร็จและขอหนังสือรับรองจากสายการบินไว้ เพื่อทำการขอคืนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปโดยกรมธรรม์ประกันเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะชดใช้ให้ตามระยะเวลาที่ล่าช้าแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
7.      การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง ทั้งนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ซึ่งมันอาจจะทำให้ต้องกลับเร็วกว่ากำหนด หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างกะทันหัน เช่น เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจลาจล หรือการสไตรค์นัดหยุดงานขึ้นนั้น การทำ ประกันอุบัติเหตุ ในส่วนที่เป็นประกันการเดินทางไปต่างประเทศนี้ก็ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทางหรือลดจำนวนวันลง เช่น ค่าปรับ ค่ามัดจำ เป็นต้น
8.      เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินหรือเลื่อนเวลาเดินทางออกไปอย่างน้อย 12 ชั่วโมงจากเวลาที่กำหนดไว้นั้น เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน กรมธรรม์ประกันการเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงของการล่าช้าให้เรา
9.      หากเกิดการจี้เครื่องบิน ถ้าในกรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารอยู่ถูกจี้ กรมธรรม์ประกันการเดินทางจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุก 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จะเลือกบริษัทประกันรถยนต์ต้องเช็คเรื่องอะไรบ้าง เรามาดูกันเลย

แน่นอนผู้ที่มีรถยนต์นั้นจะต้องมีการคิดคำนวณในเรื่องการใช้จ่ายต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นำพาเราไปยังสถานที่ต่างๆ นั่นเองไม่ว่าจะเป็นพาไปทำงานหาเงิน หรือพาไปพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องคิดแน่ๆ เหมือนกันเลยก็คือเลือกของการทำประกันภัยรถยนต์นั่นเอง ซึ่งหลายๆ คนนั้นอาจจะกำลัง ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี และเหมาะสมกับตัวเอง ทั้งนี้การเลือกว่าจะทำประกันแบบใดนั้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ฉะนั้นในวันนี้เราจึงนำเรื่องที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกะนภัยรถยนต์มาฝากทุกๆ คนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่เราได้ยกตัวอย่างให้ดูนั้นก็อาจจะมีเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ เข้าไปด้วยโดยดูจากปัจจัยต่างๆ ของแต่ละคน 1.สำรวจความเสี่ยงจากการใช้รถของเราเอง ทั้งนี้เรารู้อยู่แล้วว่าการทำประกันภัยนั้นก็คือการโอนความเสี่ยง โดยการดูว่าตัวเรานั้นมีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้างนั่นเอง อย่างเช่นถ้าเราเป็นมือใหม่หัดขับนั้นก็อาจจะโน่นนี่ไปหมดก็ควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพราะมันจะคุ้มครองความเสียหายทุกประเภท แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ขับรถยนต์มาประมาณหนึ่งแล้วแบะคิดว่าตัวเองนั้นไม่กลัวที่ตะไ…