ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความสวยงามที่มาพร้อมกับชื่อที่เพราะพริ้ง
       มีคำกล่าวอยู่เสมอว่า การที่จะตั้งชื่อลูกโดยเฉพาะชื่อของลูกสาวให้มีความไพเราะเพราะพริ้งจับใจและคนจำได้นั้นได้นั้น จะต้องเป็น การตั้งชื่อลูก ที่มาจากเค้าโครงของใบหน้าที่มีความงดงามทั้งภายนอกที่ส่งผ่านจากความรู้สึกจากภายในนั่นเอง ที่จะมาพร้อมกับการ ตั้งชื่อลูกเพราะๆ ด้วยการใช้ชื่อที่มีความเสนาะหู ให้เกิดเป็นชื่อของลูกน้อยที่เป็นผู้หญิง ซึ่งการตั้งชื่อของลูกสาวนั้นอาจศึกษาจากตำราที่จะมีวิธี การตั้งชื่อลูก อย่างละเอียดถี่ถ้วนตามวัน เดือน และปีเกิด โดยส่วนใหญ่จะเป็น การตั้งชื่อลูก เพื่อให้มีแต่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือความหมายก็ตาม รวมถึงการ ตั้งชื่อเล่นลูกผู้หญิง อันจะนำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลของทุกคนในครอบครัว

       การสร้างครอบครัวจะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป โดยเฉพาะลูกที่มาช่วยเติมเต็มและช่วยให้ทุกคนคลายเหงาลงได้ ยิ่งถ้าเป็นลูกสาวด้วยแล้ว ครอบครัวคงปลาบปลื้มไม่น้อยเลย เพราะจะมีคนมาคอยออดอ้อน พะเน้าพะนอพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการพูดจาเจื้อยแจ้ว ส่งเสียงดังไปทั่วที่จะช่วยสร้างให้บ้านเกิดความครื้นเครงได้ทุกเมื่อ สิ่งที่สำคัญในการมีลูกนั้นก็คือ การตั้งชื่อลูก เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลสำหรับทารกแรกเกิดซึ่งเป็นลูกสาวด้วย ในการตั้งชื่อนั้นควรเลือกเอาวันและเวลาในการเกิดเป็นตัวกำหนดก็ได้ หรืออาจจะตั้งชื่อจากความชอบของพ่อแม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกแบบใดในการที่จะเลือกให้มีความเหมาะสมกับครอบครัวมากที่สุด
       การให้กำเนิดทารกแรกเกิดถ้าเป็นลูกสาวนั้นพ่อแม่ก็ควรที่จะ ตั้งชื่อเล่นลูกผู้หญิง ด้วยก็ได้ เพื่อให้คนในครอบครัวจดจำและคุ้นเคยกับการเรียกชื่อเล่นของลูกอีกด้วย โดยอาจใช้หลักการเลือกชื่อเล่นจากสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันหรือจากสิ่งที่รักและชอบ เข่น ผลไม้ ขนม ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ชื่อเล่นที่จะทำให้ทุกคนเรียกง่าย อีกทั้งยังจำได้ง่ายอีกด้วย และยังทำให้เกิดความคุ้นเคยกับการเรียกชื่อเล่นนั้นๆด้วย ซึ่งชื่อเล่นของลูกสาวนั้นสามารถตั้งได้ง่ายมากโดยเกิดจากความรู้สึกนึกคิดประกอบกับลักษณะของลูกน้อยอีกด้วย
        นอกจากนี้ยังมีการใช้ขื่อที่เป็นทางการ โดยการตั้งชื่อที่เป็นทางการนี้นั้น อาจใช้หลักการ ตั้งชื่อลูกเพราะๆ โดยใช้หลักการการตั้งชื่อที่ดูจากลักษณะของตัวเล็กเป็นหลัก เพราะการตั้งชื่อนั้นเป็นหลักในการที่จะต้องนำชื่อนั้นๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจศึกษาดูการตั้งชื่อจากตำรา เพื่อจะได้ลงลึกถึงลักษณะต่างๆของร่างกาย ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของลูกน้อย ในการที่ตั้งชื่อให้เข้ากับลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการตั้งชื่อให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน

        การ ตั้งชื่อลูกเพราะๆ นั้นจะนำมาซึ่ง การจดจำได้ของคนทั่วไปจากชื่อนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่รายล้อมอยู่รอบตัว เพราะชื่อที่ได้รับการตั้งชื่อนั้นล้วนแล้วแต่ให้ความหมายไปในทางที่ดี ช่วยให้เกิดความเป็นศิริมงคลในชีวิต อันจะนำมาซึ่งความผาสุกในภายภาคหน้าอย่างง่ายดาย นอกจากนั้นแล้ว การตั้งชื่อลูก ยังเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวก็เป็นได้ ด้วยการร่วมกันโหวดว่าจะตั้งชื่อลูกน้อยว่าอย่างไร ที่จะนำมา(ซึ่งความสละสลวยตลอดจนความไพเราะของภาษาเพท่อให้ทุกคนจำได้ขึ้นใจ ทั้งนี้เมื่อมีการตั้งชื่อจริงแล้วก็ควรมีการตั้งชื่อเล่นด้วย ซึ่งต้องเลือกชื่อเล่นที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกสาวด้วย เพื่อให้การ ตั้งชื่อเล่นลูกผู้หญิง นั้น ซึ่งจะใช้เรียกอย่างเป็นกันเองในระหว่างญาติพี่น้อง ตลอดจนกลุ่มเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมากที่สุดนั่นเอง ด้วยการสื่อสารผ่านภาษาที่มีความสวยงามอยู่ในตัวของภาษาไทยเรานั่นเอง  จึงอาจกล่าวได้ว่าการตั้งลูกนั้นเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของพ่อแม่  ในอันที่จะทำให้ชื่อนั้นเกิดความไพเพราะด้วยการกลั่นกรองจากความคิดบวกกับความชื่นชอบในชื่อนั้นๆกด้วย


ความคิดเห็น